Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /home/veronika/www/index.php on line 125
___veronika_dankeschön
SKŁAD


Piotr Wojciechowski (b)
Karolina Zygmuntowicz (v)
Paweł Wojciechowski (g)
Mirosław Fraitag (d)


Większość tekstów pisze Karolina oraz Piotr Żmijewski.
Autorami muzyki są przede wszystkim Piotr Wojciechowski i Patryk Detlaff.